7 de agosto de 2008

SENHORA DAS NEVES - 2

DIz Frei Luis de Sousa (séc.XVII) sobre a capela de Nossa Senhora das Neves (Serra de Montejunto): "Na entrada da porta se acha huma pia aberta a picão na lagea, e chão natural da ermida, que juntamente he pia, e fonte, porque corre agoa, e dura a fama de ser milagrosa pera infirmidades"
(citado por Paulo Ferreira da Costa in Montejunto, imaginários e celebrações de uma serra, p. 110).
"... el agua, simbolo asociado frecuentemente con el fuego (...), condensa ideas de fertilidad, purificación y descontaminación. El agua, como elemento imprescindible en un tipo de sociedad agraria, preside el ciclo de fiestas de verano."
in Tiempo de Fiesta, Ensayos Antropologicos sobre las Festas en España, Colleccion Alatar, 1982, p.153.

Sem comentários: